Wednesday, January 20, 2021
ne Nepali

लेखा

लेखा परिक्षण

Tax, VAT तथा लेखा सम्बन्धी आवश्यक तालिम तथा परामर्शको कार्य गर्ने। विभिन्न व्यक्ति, संघ सस्था, समिति, कम्पनीहरूलाई कम्पनी दर्ता, फर्म दर्ता, उद्योग दर्ता, संघ सस्था दर्ता, कर चुक्ता, अद्यावधिक गरिने लगाएतको कार्य गर्ने।

तालिममा सहभागी

हाम्रा दैनिक तथा साप्ताहिक तालिममा सहभागी
बन्न तल बाट निबेदन गर्नुहोस