Wednesday, January 20, 2021
ne Nepali

सेवाहरू

तालिममा सहभागी

कर्णाली रिसोर्स म्यानेजमेन्ट ट्रेनीङ्ग सेन्टरमा तालिममा सहभागी हुनको लागि तलको बटम क्लिक गर्नुहोस।

तालिम प्रशिक्षक

कर्णाली रिसोर्स म्यानेजमेन्ट ट्रेनीङ्ग सेन्टरमा तालिम प्रशिक्षकगर्नको लागि तलको बटम क्लिक गर्नुहोस।