Wednesday, January 20, 2021
ne Nepali

हाम्रो समूह

व्यवस्थापक

प्रशिक्षक

मनिराज पाण्डे

प्रबन्धक निर्देशक, CEO

मिन बहादुर बिष्ट

प्राबिधिक संयोजक

लीलाराम न्यौपाने

तालिम संयोजक

विज्ञ व्यक्तिहरू

तालिममा सहभागी

हाम्रा दैनिक तथा साप्ताहिक तालिममा सहभागी
बन्न तल बाट निबेदन गर्नुहोस